A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Comisia Europeană au semnat contractul de finanțare pentru proiectul Romanian Cyber Care Health (RO-CCH)

2023/01/20
Popularitate 1286

Scopul proiectului

Furnizorii de servicii medicale și instituțiile din domeniul sănătății trebuie să stabilească un echilibru în a proteja viața privată a pacienților, oferind în același timp servicii de calitate și îndeplinind cerințele de reglementare, cum ar fi Directiva NIS sau GDPR. Infrastructurile IT&C și volumele mari de date sunt esențiale pentru sectorul asistenței medicale.

Din pricina ariei mari de conectivitate, suprafața de expunere la risc și de atac a acestui sector este în creștere. Atacurile cibernetice pun în pericol bunăstarea pacienților, precum și siguranța și confidențialitatea datelor sensibile din domeniul sănătății. În plus, amenințările la adresa securității cibernetice sunt, de asemenea, cauzate de erori umane, din cauza lipsei de formare, a cunoștințelor insuficiente privind vulnerabilitățile, a infractorilor cibernetici sau a instrumentelor și tehnologiilor din sectorul sănătății implicate.

Acest proiect va sprijini punerea în aplicare a obiectivelor și cerințelor prevăzute de Directiva NIS pentru instituțiile de sănătate și domeniul medical din România, care au fost supuse unei presiuni deosebite în ultimii ani. Criza provocată de pandemia de COVID-19 exercită o presiune enormă asupra sistemului de sănătate, ceea ce reprezintă o preocupare majoră pentru creșterea rezilienței și limitarea impactului incidentelor cibernetice.

Obiectivul general al proiectului este de a reduce riscurile de securitate cibernetică și de a crește gradul de conștientizare, în vederea creșterii siguranței pacienților și a încrederii în sistemul și instituțiile de sănătate din România. Luarea în considerare și previzionarea noilor tipuri de competențe necesare pentru cadrele medicale și utilizatorii finali sunt esențiale, datorită implementării de noi tehnologii și servicii digitale, cum ar fi analiza volumelor mari de date, inteligența artificială și soluțiile de învățare automată sau dispozitivele medicale inovatoare și inteligente.

În plus, RO-CCH va promova schimbul de bune practici în rândul comunităților de securitate cibernetică și asistență medicală, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității cibernetice, precum și schimbul de instrumente, metode, practici organizaționale și de gestionare, cu scopul general de a defini scheme interdisciplinare colaborative, adaptate acestui mediu. Se vor acorda prioritate soluțiilor transfrontaliere.

Denumirea proiectului: Romanian Cyber Care Health

Număr proiect: 101101522

Acronimul proiectului: RO-CCH

Call: DIGITAL-2022-CYBER-02

Subiect: DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH

Tipul de acțiune: Acțiuni digitale de sprijinire a IMM-urilor

Autoritatea care acordă grantul: Comisia Europeană-UE

Total valoare proiect: 578,870.00 EUR

Total grant (50%): 289,435.00 EUR

Perioada proiectului: 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2024

Durata proiectului: 24 de luni

Perioada verificării: 5 ani (confidențialitate, analiză, audit, evaluare impact).


Vizualizat de 7764 ori