A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

DYNABIC

eu-flag  dynabic-logo

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este partener în cadrul proiectului „Dynamic business continuity and response of critical systems against advanced cyber-physical threats – DYNABIC”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Horizon 2020. 

Proiectul DYNABIC a fost depus pe apelul de proiecte HORIZON-CL3-2021-CS-01. Alături de DNSC, în Proiectul DYNABIC sunt implicați următorii parteneri europeni:

Coordonator:  
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA) - ES 

 
Parteneri: 
STIFTELSEN (SINTEF) - NO 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) - FR 

UNIVERSITE COTE D'AZUR (UCA) - FR  

MONTIMAGE EURL (MI) - FR 

BEAWRE DIGITAL SL (BAW) - ES  

UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN (UDE) - DE  

PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UOWM) - EL  

METAMIND INNOVATIONS P.C. (MINDS) - EL  

PDM E FC PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO FORMACAO E CONSULTADORIALDA (PDMFC) - PT  

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI (UB) - RO  

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC) - EL  

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO DE EVORA EPE (HES) - PT  

FERROVIAL CORPORACION S.A. (FERRO) - ES  

ORANGE ROMANIA S.A. (ORO) - RO

Perioada de implementare proiectului: 36 luni (1 decembrie 2022 – 30 noiembrie 2025) 

Valoare totală proiect (asistență financiară nerambursabilă): 4.999.696 €  

Buget DNSC: 151.000 € 

Website proiect:https://dynabic.eu/  

Obiectivul general al proiectului: 

DYNABIC are ca obiectiv strategic creșterea rezilienței serviciilor critice europene și a capacităților acestora de continuare a activității, în urma atacurilor cibernetice și fizice avansate cu care se confruntă. Prin Proiectul DYNABIC, operatorii de servicii esențiale vor putea anticipa, detecta și combate mai bine întreruperile apărute din cauza atacurilor cibernetice. 

Proiectul DYNABIC are în vedere furnizarea unei noi metodologii socio-tehnice care să susțină reziliența prin activități de management și control integral al riscului de continuitate a operațiunilor/serviciilor derulate, precum și printr-o adaptare dinamică a măsurilor luate la nivel uman, sistemic și organizațional. 

Această nouă generație de metode și instrumente de lucru, ce urmează a fi livrate prin proiectul DYNABIC, va permite pregătirea pentru dezastre a infrastructurilor critice, îmbunătățirea modalității de prevenire a riscurilor specifice continuității activităților, promovarea inovării, a afacerilor, precum și facilitarea adaptării autonome dinamice a infrastructurilor critice pentru îndeplinirea obiectivelor legate de reziliență. 

Automatizarea bazată pe mecanisme de auto-recuperare ce folosesc inteligența artificială și răspunsul autonom pot contribui foarte bine la o refacere rapidă și eficientă, care să permită furnizarea de servicii critice pe deplin reziliente pentru cetățenii UE. 

Sistemul de lucru ce va fi propus urmărește să permită adaptarea autonomă dinamică a infrastructurilor critice, astfel încât acestea să îndeplinească obiectivele de reziliență prin optimizarea și orchestrarea automată a strategiilor de răspuns. 

Activitățile desfășurate în cadrul Proiectului DYNABIC sunt următoarele: 

WP 1 – Managementul Proiectului; 

WP 2 – Studii de caz, cerințe, arhitectura sistemului DYNABIC, integrare continuă;  

WP 3 – Evaluarea și managementul riscului de continuitate a afacerii în timp real; 

WP 4 – Prevenirea perturbărilor operațiunilor și conștientizarea situației; 

WP 5 – Adaptare autonomă dinamică pentru reziliență; 

WP 6 – Studii de caz și demonstrații; 

WP 7 – Diseminare, comunicare și exploatare. 
 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul reflectă opinia autorilor și nu pe cele ale Uniunii Europene sau pe cele ale Comisiei Europene. Uniunea Europeană sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru informațiile prezentate aici.