A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

LEGISLAȚIE/REGLEMENTARE

I. Legislație primară

1) Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148

 

2) Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881

 

3) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670

 

4) Ordonanță de Urgență nr. 119 din 22 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228369

 

5) Propunere de Directivă privind măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be0b5038-3fa8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

 

6) Anexa la propunerea de Directivă privind măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be0b5038-3fa8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF

 

II. Legislație secundară

1) HG nr.963/2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233193

https://dnsc.ro/vezi/document/hg-963-2020

 

2) HG nr. 976/2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233298

https://dnsc.ro/vezi/document/hg-976-2020

 

3) HG nr. 1003/2020 NORME TEHNICE de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esențiale și furnizori de servicii digitale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235108

https://dnsc.ro/vezi/document/hg-1003-2020-norme-tehnice-stabilire-impact-incidente

 

4) Ordinul nr. 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215629

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-mcsi-600-2019

 

5) Ordinul nr. 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216121

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-mcsi-599-2019

 

6) Ordinul nr. 601/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216151

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-mcsi-601-2019

 

7) Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775

https://dnsc.ro/vezi/document/osgg-1323-2020

 

8) Ordinul nr. 559/2021 559 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240988

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-sgg-nr-559-2021-regulament-asc

 

9) Ordinul nr. 105/11.10.2022 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privind verificarea și controlul îndeplinirii obligațiilor de securitate cibernetică pentru spațiul cibernetic național civil.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/260933

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-dnsc-nr-105-2022-norme-control

 

10) Ordinul nr. 106/14.10.2022 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261244

https://dnsc.ro/vezi/document/ordin-dnsc-nr-106-2022-norme-furnizori-de-servicii-de-formare

 

11) Decizia 88/30.04.2020 privind aprobarea Listei standardelor și specificațiilor europene și internaționale

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226520

https://dnsc.ro/vezi/document/decizia-dnsc-nr-88-2020-lista-standarde-si-specificatii-europene-si-internationale

 

12) Decizia nr. 301/22.12.2021 pentru aprobarea Listei cuantumului tarifelor pentru servicii din activitățile prevăzute la art. 22 alin.(1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) și e) și la art. 33 alin. (2) lit. c) și e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250129

https://dnsc.ro/vezi/document/decizia-dnsc-nr-301-2021-lista-cuantum-tarife-activitati-dnsc

 

13) Decizia nr. 107/03.10.2022 pentru aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT și a responsabililor cu securitatea rețelelor și sistemelor informatice.

în curs de publicare

https://dnsc.ro/vezi/document/decizia-dnsc-nr-107-2022-tematicile-pentru-formare-securitate-cibernetica

 

III. Reglementări/ghiduri/cerințe specifice

1) Ghid practic identificarea operatorilor de servicii esentiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/cert-ro-ghid-identificare-ose

 

2) Ghid practic identificarea furnizorilor de servicii digitale.

https://dnsc.ro/vezi/document/ghid-practic-identificare-fsd