A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

OPERATORI DE SERVICII ESENȚIALE

I. Acte normative1

1) Ordinul nr. 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale;

2) Ordinul nr. 601/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale;

3) HG nr. 963/2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale;

4) HG nr. 976/2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale;

5) HG nr. 1003/2020 NORME TEHNICE de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esențiale și furnizori de servicii digitale;

6) Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.

7) Procedura de identificarea operatorilor de servicii esențiale.

 

II. Evidență operatorilor de servicii esențiale

Evidența operatorilor de servicii esențiale se păstrează la nivelul ANSRSI în Registrul Operatorilor de Servicii Esențiale (OSE). În baza art. 5 din Legea nr. 362/2018 registrul este clasificat, iar în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 600/2019 ”ROSE face parte din categoria documentelor clasificate, din clasa Secrete de Serviciu”.

situatie-operatori-servicii-esentiale

III. Formulare specifice

1) FORMULAR DE ASISTENȚĂ pentru identificarea operatorilor de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/formular-de-asistenta-identificare-ose

 

2) FORMULAR DE ASISTENȚĂ pentru procesul de radiere a operatorului de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/formular-de-asistenta-proces-radiere-ose

 

3) NOTIFICARE privind înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/notificare-inscriere-in-registrul-ose

 

4) NOTIFICARE privind modificarea/completarea datelor din Registrul operatorilor de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/notificare-modificare-completare-date-din-registrul-ose

 

5) NOTIFICARE privind radierea din Registrul operatorilor de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/notificare-radiere-din-registrul-ose

 

6) DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind îndeplinirea cerințelor minime de securitate pentru înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

https://dnsc.ro/vezi/document/declaratie-indeplinire-cerinte-minime-pentru-inscrierea-in-registrul-ose

 

 

1 Actele normative se găsesc în secțiunea LEGISLAȚIE/REGLEMENTARE.