A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

visual-inforb-v3

Implementation of the NIS Directive in the sector production, processing and distribution of Food in Romania and Bulgaria.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “INFORB”, în baza acordului de finanțare proiect: 101128047 — INFORB — DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană – UE prin European Cybersecurity Competence Centre and Network (ECCC) în cadrul apelului DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 (Cybersecurity and Trust), tipul de acțiune: DIGITAL JU SME Support Actions.

Contextul și obiectivele generale ale proiectului

Proiectul ”Implementarea Directivei NIS în sectorul producția, prelucrarea și distribuția de alimente în România și Bulgaria – INFORB” își propune să consolideze funcția de autoritate competentă la nivel național de reglementare, supraveghere și control a DNSC - autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice responsabilă cu punerea în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 și a Directivei (UE) 2022/2555.

INFORB are ca scop sprijinirea entităților economice în identificarea acestora și clasificarea acestora în entități esențiale și importante într-un sector de importanță critică, să evalueze și să asigure securitatea cibernetică, inclusiv lanțul de aprovizionare, respectiv pentru sectorul „producția, prelucrarea și distribuția produselor alimentare” (denumit în continuare sectorul alimentar), un nou sector instituit prin Directiva (UE) 2022/2555 a Parlamentului European și a Consiliului din decembrie 2022 privind măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva NIS2).

Entitățile din sectorul alimentar, precum și lanțul de aprovizionare au nevoie de orientări privind punerea în aplicare a programelor de sensibilizare și de formare în materie de securitate cibernetică. În special, este necesar să se definească cursurile de formare necesare în materie de securitate cibernetică în legătură cu diferitele roluri și responsabilități din sectorul alimentar, precum și cooperarea transfrontalieră dintre autoritățile naționale române și bulgare cu funcții și atribuții specifice în domeniul securității cibernetice.

Proiectul va dezvolta o platformă de informare și cooperare, respectiv „Platforma de cooperare națională și transfrontalieră NIS – România și Bulgaria [CORB]”, platformă care va asigura:

  1. sprijinirea identificării și clasificării entităților din sectorul alimentar;

  2. schimbul în timp real de informații între entitățile esențiale și importante și autoritatea națională competentă din România cu privire la punerea în aplicare a Directivei NIS2;

  3. schimbul transfrontalier de informații în timp real între autoritățile naționale competente din România și Bulgaria.

 

Datele proiectului

General

Detalii

Număr proiect

101128047

Nume proiect

Implementarea Directivei NIS în sectorul producția, prelucrarea și distribuția de alimente în România și Bulgaria.

Acronim proiect

INFORB

Durata

24 de luni (01.09.2023 – 31.08.2025)

Costuri estimate

1.105.598,90 EUR

Valoarea maximă a grantului UE

572.460,70 EUR

Participanți

DIRECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ - coordonator

MINISTERUL GUVERNANȚEI ELECTRONICE

CERTSIGN SA

EXPERTWARE BELGIUM

 

Activitățile proiectului

WP1

Managementul și coordonarea proiectului.

WP2

Entitățile economice din sectorul alimentar și relația cu autoritatea națională competentă.

WP3

Dezvoltarea unei platforme de informare și cooperare.

WP4

Securitatea cibernetică la nivelul entităților economice, inclusiv a lanțului de aprovizionare

WP5

Conștientizare și programe de formare în domeniul securității cibernetice. Informarea părților interesate despre noua platformă și încurajarea utilizării acesteia.

 

METHODOLOGY REGARDING THE IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF ENTITIES IN THE FOOD SECTOR INTO ESSENTIAL AND IMPORTANT.

 

co_funded_eu_eccc