A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Documente de interes public

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689