A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

City-level Cyber-Secure Multimodal Transport Ecosystem - CITYSCAPE

eu-flag  cityscape-logo

 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “City-level Cyber-Secure Multimodal Transport Ecosystem - CITYSCAPE”, în baza actului adițional AMD 883321-23 la contractul de finanțare nr. 883321. Proiectul este finanțat prin programul Uniunii Europene Orizont 2020, în cadrul apelului de proiecte H2020-SU-DS-2018-2019-2020/H2020-SU-DS-2019. 

  

Lider:  

 • Institute of Communication & Computer Systems (ICCS), Grecia  

Parteneri: 

 • Airbus CyberSecurity SAS (ACS) - Franța 
 • European Dynamics Luxembourg SA (ED) – Luxemburg 
 • Kaspersky LAB ITALIA SRL (KSP) – Italia 
 • Tallinn Transport Authority (TALLINN) – Estonia 
 • Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) – România 
 • Azienda Mobilita e Transporti SPA (AMT) – Italia 
 • Stam SRL (STAM) – Italia 
 • Gruppo SIGLA SRL (SIGL) – Italia 
 • University of Piraeus Research Center (UPRC) - Grecia 
 • OPPIDA (OPP) – Franța 
 • Austrian Standards International - Standardisierung und Innovation (ASI) – Austria 
 • CS GROUP (DXT) – Franța 
 • Engineering - Ingegneria Informatica SPA (ENG) – Italia 
 • TALLINNA Tehnikaulikool (TalTECH) – Estonia 

Durata proiectului: 36 luni, între 1 septembrie 2020 și 31 august 2023 

Durata activităților DNSC: 17 luni, între 1 aprilie 2022 și 31 august 2023 

Valoare totală proiect: 6 293 011,25 €, din care asistență financiară nerambursabilă 4 998 057,88 € 

Buget DNSC: 157 000,00 € 

Website proiect: www.cityscape-project.eu   

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă explorarea diferitelor aspecte referitoare la securitatea cibernetică necesară în transportul multimodal. Aspectele identificate vor conduce la o caracterizare a amenințărilor cibernetice din acest subsector, care pot avea un impact semnificativ atât  în sectorul energetic, cât și în cel financiar. Vor fi dezvoltate instrumente software inovatoare pentru a estima propagarea amenințărilor cibernetice în sistem. Soluția CitySCAPE va introduce tehnici inovatoare de analiză a riscurilor și va orchestra o serie de soluții software, pentru a realiza un set interoperabil de instrumente care se integrează perfect în orice sistem de transport multimodal.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 • detectează anomalii ale traficului de date și identifică amenințările cibernetice persistente în sistemele informatice de transport multimodal; 
 • evaluează impactul unui atac cibernetic atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 
 • combină cunoștințele externe și activitățile observate intern, în timpul testelor, pentru a îmbunătăți predictibilitatea atacurilor cibernetice de tip zero-day; 
 • adaugă un nivel suplimentar de servicii în rețea pentru a asigura circularea notificărilor informative către CERT/CSIRT-uri și pentru a sprijini interacțiunea acestora. 

Soluția CITYSCAPE propusă va fi validată în două teste pilot la nivel regional (în Tallinn, Estonia și Genova, Italia) pe un set de studii de caz realizate în timp real, selectate de către utilizatorii finali (de exemplu, operatorii de transport). Capacitatea soluției CitySCAPE de investigare a amenințărilor cibernetice în mod colaborativ va consolida legătura structurilor de tip CERT/CSIRT cu operatorii interesați din transport, în timp ce cadrul dedicat pentru  asigurarea securității oferit de CitySCAPE va consolida treptat legăturile de încredere între aceștia:  

 • Testul pilot de la Tallinn se concentrează pe implementarea tehnologiilor pentru sistemul de transport public al orașului, ca exercițiu de securitate cibernetică și caz de testare pentru tehnologia viitorului apropiat, disponibilă curând în Uniunea Europeană;
 • Testul pilot de la Genova urmărește identificarea și abordarea amenințărilor de securitate cibernetică critice, care pot apărea cu privire la schimbul de date în sistemul de transport multimodal al orașului: autobuze, rețeaua de metrou, troleibuze, lifturi, funiculare, tren cu cremalieră, cale ferată îngustă, cale ferată cu ecartament, feriboturi urbane și servicii de urgență.

Activitățile proiectului sunt următoarele: 

WP 1 – Managementul proiectului și coordonarea consorțiului 

WP 2 – Identificarea studiilor de caz și a vulnerabilităților 

WP 3 – Arhitectura și cerințele sistemului 

WP 4 – Implementarea sistemului de transport multimodal 

WP 5 – Implementarea cerințelor de securitate 

WP 6 – Integrarea datelor și a soluției CITYSCAPE 

WP 7 – Demonstrarea și validarea scenariilor pilot 

WP 8 – Standardizare și exploatare 

WP 9 – Training, conștientizare și diseminare  

WP 10 – Cerințe etice 

 

Conținutul reflectă opinia autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru folosirea informațiilor din acest articol.