A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Servicii și capabilități naționale de securitate extinse pentru interoperabilitate - eCSI

ecsi

 

Obiectivul proiectului este de a crea, menține și extinde capacitățile de securitate cibernetică ale Centrului Național de Răspuns la Incidentele de Securitate Cibernetica din România ("CERT-RO"), precum și de a extinde serviciile de securitate cibernetică pe care le oferă la nivel național. Proiectul va permite CERT-RO să atingă un grad de pregătire adecvat pentru participarea la Mecanismele de cooperare ale Uniunii Europene și de a lansa platforma de servicii pentru securitate cibernetică stabilită prin Programul de lucru privind telecomunicațiile din cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) 2015 (C (2015) 7381).

  

Obiectivele acțiunii sunt:

 1. Sprijinirea și extinderea serviciilor de securitate cibernetică furnizate de CERT-RO și a capacităților naționale de a gestiona o gamă largă de servicii de securitate cibernetică, pe baza interoperabilității acestora cu mecanismele de cooperare ale UE;
 2. Interconectarea CERT-RO și a altor capabilități și servicii naționale de securitate cibernetică cu mecanismele de cooperare ale UE și cu platforma principală de servicii, facilitând un proces eficient de schimb de informații și gestionare a incidentelor la nivel național și european;
 3. Promovarea cooperării la nivel european privind securitatea cibernetică, cu un accent deosebit pe cooperarea dintre CERT-RO și alte sisteme naționale sau guvernamentale, ale centrelor de răspuns (CERT)/ echipele de răspuns la incidentele de securitate ale computerelor (CSIRT) din Europa și în legătură cu platforma serviciilor de bază și mecanismele de cooperare;
 4. Implementarea serviciilor operaționale durabile și sustenabile în timp, care să permită noi funcții, capacități și utilizarea instrumentelor, proceselor și serviciilor de securitate cibernetică;
 5. Compatibilitatea CERT-RO cu cerințelele stabilite de Directiva UE 2016/1148(denumită în continuare "Directiva INS");
 6. Desfășurarea acțiunilor de conștientizare cu privire la cerințele tehnice și organizaționale pentru obținerea unui nivel ridicat de securitate cibernetică și creșterea cunoștințelor și abilităților privind securitatea cibernetică pentru utilizatorii IT și administratorii publici implicați.

 

 

 

 1. Activități din cadrul proiectului

 

 1. Platforma de servicii de securitate cibernetică națională
 2. Call center-ul național pentru securitate cibernetică
 3. Laboratorul de analiză criminalistică digitală și malware
 4. Cursuri comune pentru securitatea informatică
 5. Diseminarea, cooperarea și sustenabilitatea

 Publicația reflectă numai punctul de vedere al autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute.