A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

AUTORITATEA COMPETENTĂ LA NIVEL NAȚIONAL PENTRU SECURITATEA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR INFORMATICE

 

Telefon: (+40) 316.202.167 (Evidență OSE și FSD)

             (+40) 316.202.182 (Atestare auditori/Autorizare formatori)

             (+40) 316.202.156 (Verificare și control)

Fax: (+40) 316.202.190

E-mail: nis[@]dnsc.ro

 

A. LEGISLAȚIE/REGLEMENTARE

B. OPERATORI DE SERVICII ESENȚIALE

C. FURNIZORI DE SERVICII DIGITALE

D. AUDITORI DE SECURITATE CIBERNETICĂ

E. FORMATORI ȘI FURNIZORI DE SERVICII DE FORMARE

F. ECHIPE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCIDENTE DE SECURITATE INFORMATICĂ

 

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare Legea NIS, transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/1148 (NIS) a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

Implementarea Legii NIS la nivelul României intră în atributul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, DNSC, autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice.