A publicat studiul «Disponibilitatea pentru implementarea în România a schemei de certificare a securității cibernetice» Accesați aici studiul

Autoritatea Națională pentru Securitatea Rețelelor și Sistemelor Informatice (ANSRSI)

 

Autoritatea Națională NIS

Telefon: (+40) 316.202.167

              (+40) 316.202.182 (ASC)

Fax: (+40) 316.202.190

E-mail: nis[@]dnsc.ro

 

A. LEGISLAȚIE/REGLEMENTARE

B. OPERATORI DE SERVICII ESENȚIALE

C. FURNIZORI DE SERVICII DIGITALE

D. AUDITORI DE SECURITATE CIBERNETICĂ

E. ECHIPE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCIDENTE DE SECURITATE INFORMATICĂ

F. FORMATORI ȘI FURNIZORI DE SERVICII DE FORMARE

 

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare Legea NIS, transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/1148 (NIS) a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

Implementarea Legii NIS la nivelul României intră în atributul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO, prin Autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare ANSRSI.