A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

AUDITORI DE SECURITATE CIBERNETICĂ

I. Acte normative

1) Ordinul nr. 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale;

2) Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale

3) Decizia nr. 88/2020 privind aprobarea Listei standardelor și specificațiilor europene și internaționale

 

II. Evidența auditorilor de securitate cibernetică

Lista auditorilor de securitate cibernetică valabil atestați (LASC)

1) Persoane juridice atestate

https://dnsc.ro/vezi/document/lista-aasc-pj

2) Persoane fizice atestate

https://dnsc.ro/vezi/document/lista-aasc-pf

3) Informatii pentru plata taxelor

https://dnsc.ro/vezi/document/informatii-pentru-plata-taxelor

 

III. Formulare specifice

1) Cerere pentru emiterea atestatului de auditor de securitate cibernetică (PF)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-2a-cerere-atestare-asc-pf-model

 

2) Cerere pentru emiterea atestatului de auditor de securitate cibernetică (PJ)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-2b-cerere-atestare-asc-pj-model

 

3) Cerere pentru reînnoirea atestatului de auditor de securitate cibernetică (PF)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-3a-cerere-reinnoire-atestat-asc-pf-model

 

4) Cerere pentru reînnoirea atestatului de auditor de securitate cibernetică (PJ)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-3b-cerere-reinnoire-atestat-asc-pj-model

 

5) Cerere pentru renunțarea la atestatul de auditor de securitate cibernetică (PF)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-4a-cerere-renuntare-la-atestat-asc-pf-model

 

6) Cerere pentru renunțarea la atestatul de auditor de securitate cibernetică (PJ)

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-4b-cerere-renuntare-la-atestat-asc-pj-model

 

7) Situația auditurilor de securitate desfășurate în anul....

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-11-situatia-auditurilor-de-securitate-desfasurate-in-anul-model

 

8) LISTA auditurilor de securitate desfășurate pe perioada de valabilitate a atestatului

https://dnsc.ro/vezi/document/lista-auditurilor-de-securitate-desfasurate

 

9) Declarație/angajament privind respectarea Codului etic al auditorului de securitate cibernetică.

https://dnsc.ro/vezi/document/anexa-nr-13-modelul-de-declaratie-angajament-privind-respectarea-cod-etic-asc