A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Legislație

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în administrarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinația de sediu al CERT-RO, și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

Hotărâre nr.494 din 11.05.2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

Ordin nr. 1.323 din 9 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerinţele minime de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esenţiale

Hotărâre nr. 976 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale

Hotărâre nr 963 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale

Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

L58-2023 Proiect Ordin DNSC Niveluri Alerta Cyber

L58-2023 Proiect Ordin DNSC PNRISC Politica Confidentialitate 18 decembrie 2023


Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34227.

Procedura pentru gestionarea datelor cu caracter personal

ORDIN 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale

ORDIN 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale

ORDIN 601/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale