A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Sistem integrat de management pentru o societate informațională performantă

simsip

Beneficiarul proiectului: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – MCSI;

Partener: Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Data de începere: 10 mai 2018;

Perioada de implementare este de 26 de luni, începând cu data de 10 mai 2018.

Valoarea totală a proiectului este de 7.816.950,76 lei din care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă se angajează să acorde finanțare nerambursabilă de maxim 6.564.977,20 lei din care 6.351.926,94 lei efectuate de lider de parteneriat și 213.050,26 lei echivalentă cu maximum a cheltuielilor efectuate de partener.

Scopul proiectului: este creșterea capacității administrative a MCSI și CERT-RO pentru susținerea reformelor instituționale prin implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, precum și a unui sistem care să cuprindă proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor pentru care MCSI este responsabil, precum și sistematizarea fondului activ al legislației cu incidența și impact asupra investițiilor în dezvoltarea rețelelor de acces la NGN.

Obiectivele specifice sunt:

OS 1: Îmbunătățirea managementului proceselor și activităților prin implementarea, monitorizarea și evaluarea instrumentului CAF în cadrul celor două organizații.

OS 2: Crearea cadrului intern și a mecanismelor pentru îmbunatățirea continuă a activității, pentru o mai mare înțelegere a proceselor instituțiilor, definirea clară a responsabilităților și autorităților, utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea costurilor de neconformitate, prin implementarea și monitorizarea standardului ISO 9001:2015 în cadrul celor două organizații.

OS 3. Eficientizare organizațională, operațională și individuală prin implementarea și monitorizarea managementului performanței (BSC) în cadrul celor două organizații.

OS 4. Îmbunătățirea procesului de coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor pentru care MCSI este responsabil prin utilizarea unui sistem care să cuprindă proceduri și mecanisme aferente acestui proces.

OS 5. Creșterea capacității personalului din cadrul MCSI și CERT-RO, care implementează sistemul de management al calității și performanței, în vederea utilizării și gestionării eficiente a instrumentelor de management al calității, precum și aplicarea unui sistem de politici bazate pe dovezi în MCSI, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, prin sesiuni de instruire, formare și diseminare a bunelor practici.

OS 6. Sistematizarea fondului activ al legislației cu incidență și impact asupra investițiilor operatorilor privați în dezvoltarea rețelelor de acces la internet broadband de nouă generație (NGN) prin realizarea unei analize a cadrului normativ și crearea unor mecanisme de coordonare și cooperare.

Rezultate așteptate:

  1. Rezultat program 3 - Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale – atins prin Rezultat proiect 1 - CAF implementat la nivelul celor două instituții.
  2. Rezultat program 3 - Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale atins prin Rezultat proiect 2 – Standardul ISO 9001:2015 implementat la nivelul celor două instituții.
  3. Rezultat program 3 - Sisteme unitare de management al calității și performanței implementate în autoritățile și instituțiile publice centrale atins prin Rezultat proiect 3 – Instrumentul de management al performanței BSC implementat la nivelul celor două instituții.
  4. Rezultat program 4 - Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului atins prin Rezultat proiect 4 - Sistem integrat de monitorizare și evaluare implementat în cadrul MCSI (SIME).
  5. Rezultat program 6 - Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv atins prin Rezultat proiect 7 - Fondul activ al legislației cu incidență și impact asupra investițiilor operatorilor privați în dezvoltarea rețelelor de acces la internet broadband de nouă generație (NGN) sistematizat.
  6. Rezultat program 12 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul OS 1 al POCA atins prin Rezultate proiect 5 – Capacitate crescută a personalului din cadrul celor două instituții în utilizarea și gestionarea eficientă a instrumentelor de management al calității și perforrmanței.
  7. Rezultat program 12 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul OS 1 al POCA atins prin Rezultate proiect 6 – Capacitate crescută a personalului din cadrul MCSI implicat în implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor elaborate de către instituție.