A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

European Cybersecurity Atlas - Atlasul European pentru Securitatea Cibernetică

2021/07/26
Popularitate 2720

Foto: tbs.tech

Viața cotidiană și economia au devenit tot mai dependente de tehnologie. În același timp, provocările de securitate cibernetică au crescut la un nivel fără precedent. Pentru a face față acestor evoluții dinamice, avem o nevoie tot mai mare de soluții de asigurare a securității cibernetice, fie construite în etapa de dezvoltare a produsului (secure by design/default), fie ca soluții de sine stătătoare (antivirus și sandobxing).

În acest context, principala dificultate la nivel european este oferta limitată de soluții native, aflându-ne în poziția inconfortabilă de dependență față de producători din state terțe, de cele mai multe ori din SUA sau China. Această dependență creează vulnerabilități la adresa securității și independenței europene, deoarece depindem de deciziile politice din statele terțe.

Pentru a asigura suveranitatea digitală europeană, definită ca fiind capacitatea de a alege și decide autonom în privința problemelor de interes pentru statele membre, Comisia Europeană (CE) propune înființarea  Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (Centrul de competențe) și a Rețelei de centre naționale de coordonare. Acesta va stimula cercetarea și inovarea, și va încuraja adoptarea produselor tehnologice pe piața europeană.

Centrul de competențe va avea rolul de a crește securitatea rețelelor și sistemelor informatice prin promovarea retenției și dezvoltarea cercetării securității cibernetice și capacităților tehnologice esențiale. Rolul acestei entități este acela de a asigura un nivel strategic sustenabil de coordonare și cooperare între industrii, comunitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și guverne. La nivel național, eforturile vor fi susținute de o rețea de centre naționale de coordonare.

În vederea îndeplinirii obiectivelor setate, Centrul de Competențe va primi sprijin din partea unei Comunități de Competențe în Securitatea Cibernetică (Comunitatea) care se va forma din reprezentanți ai industriei (inclusiv IMM-uri), organizații academice, de cercetare și standardizare, entități publice și, după caz, entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice în materie de securitate cibernetică.

Comunitatea va contribui la îndeplinirea misiunii Centrului de Competențe prin consolidarea, punerea în comun și diseminarea expertizei în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune. Centrul de Competențe va înregistra entitățile, la cererea acestora, în calitate de membre ale Comunității, în urma unei evaluări efectuate de centrul național de coordonare al statului membru în care acestea sunt localizate, pentru a confirma faptul că respectivele entități îndeplinesc criteriile de participare.

În vederea susținerii acestui proces, CE a creat Atlasul European pentru Securitatea Cibernetică, cu scopul cartografierii, categorisirii, vizualizării și analizei informațiilor privind expertiza în domeniul securității cibernetice în Europa. Această platformă va facilita colaborarea între experții europeni în securitatea cibernetică, în scopul susținerii Strategiei Digitale Europene.

Platforma va susține eforturile Comunității care se va crea pentru îndeplinirea sarcinilor Centrului de Competențe. Valoarea adăugată adusă de platformă va consta în facilitarea colaborării între diferite entități privind dezvoltarea de proiecte comune, cartografierea competențelor, creșterea vizibilității participanților, susținerea eforturilor de coordonare privind cercetarea și dezvoltarea (R&D), precum și creșterea conștientizării privind comunitatea europeană de securitate cibernetică.

Atlasul este deocamdată în fază pilot, scopul actual fiind construirea unei comunități inițiale care să formeze o bază consistentă și relevantă. În prezent, această comunitate este alcătuită din aproximativ 170 de organizații active (care sunt membri celor patru proiecte-pilot ale rețelei europene de securitate cibernetică, respectiv CONCORDIA, ECHO, SPARTA, CyberSec4Europe și ECSO). După această fază inițială de testare a platformei și a procedurilor de lucru, participarea va fi făcută liberă, pentru toate entitățile care activează în unul din domeniile incluse în Comunitate.

Participarea entităților interesate din România și înscrierea în Comunitate este esențială pentru dezvoltarea proceselor de cercetare dezvoltare, identificarea de noi oportunități de dezvoltare pentru industrie și centrele academice și de cercetare, valorificarea potențialului tinerelor talente naționale, retenția experților în țară și stimularea economiei.

În prezent, România are înscrise în platformă opt entități: Siemens, SIMAVI, Sandline, Bitdefender, ICI, CERT-RO, Academia de Tehnică Militară și certSIGN. Analizând harta de competențe, observăm că România se află între țările cu numărul cel mai scăzut de entități înscrise.

În calitate de țară-gazdă a Centrului de Competențe, România va trebui să își sporească eforturile de participare în această Comunitate. CERT-RO încurajează înscrierea organizațiilor care întrunesc condițiile pentru faza-pilot, precum și o participare mai largă după această perioadă.

Pentru mai multe informații, accesați https://cybersecurity-atlas.ec.europa.eu/ (platforma). Aici veți găsi instrucțiuni privind procedurile de înscriere.


Postat în: stiri awareness awareness

Vizualizat de 1189 ori